• Programy - Nauka przez zabawę

  Korzystamy z wielu programów i metod, które ułatwiają dziecku zrozumienie otaczającego świata. Jednym z naszych celów jest bardzo dobre przygotowanie dzieci do obowiązków szkolnych. Proces ten rozpoczynamy już od grup najmłodszych.
 • Program Dziecięcej Matematyki

  Liwena opiera się na wieloletniej współpracy z prof. Edytą Gruszczyk- Kolczyńską, która wspiera nas i podpowiada, jak najlepiej realizować i wzbogacać napisany przez nią program Dziecięcej Matematyki. Dlatego też edukacja matematyczna jest wtopiona w osobiste doświadczenia i działania dziecka; nasze przedszkolaki poprzez ruch i zabawę rozwijają procesy intelektualne, od których zależy sukces w uczeniu się matematyki.

  Co rozwijamy?
  – orientację przestrzenną,
  – umiejętności liczenia, mierzenia, ważenia,
  – rozpoznawanie figur geometrycznych,
  – logiczne myślenie,
  – pamięć długotrwałą.

  Elementy Programu Glottodydaktyki prof. B. Rocławskiego

  Przygotowanie do czytania i pisania rozpoczynamy już od pierwszych dni pobytu w przedszkolu, nie traktując tego jako poważną naukę, ale jak wesołą wspólną zabawę „buzią i językiem”, dającą jednak ważne efekty. Pierwszym naszym zadaniem w metodzie glottodydaktycznej jest rozwój narządów mowy i ćwiczenia oddechowe (zabawy logopedyczne). Dzieci starsze otrzymują do zabawy zestaw klocków LOGO z literami w 4 wariantach: duże i małe pisane oraz duże i małe drukowane. Program glottodydaktyki pozwala nam pomału wprowadzać dzieci w trudny i nieznany świat dźwięków, liter, reguł ortofonicznych, które w przyszłej karierze szkolnej pozwolą na odniesienie sukcesu.

  Co rozwijamy?
  – umiejętność syntezy wyrazów,
  – znajomość nowej głoski i łączenie jej z wzorem graficznym,
  – sprawność manualną i grafomotoryczną.

  Dodatkowe metody wzbogacające wspólne zabawy i zajęcia

  – Kinezjologia Edukacyjna – gimnastyka mózgu,
  – Metoda Klanza – pedagogika zabawy,
  – Gimnastyka buzi i języka – usprawnianie mowy dziecka.

 • Elementy programu wychowawczo-profilaktyczny „Spójrz inaczej”

  Program uczy nasze dzieci rozumienia siebie i innych. Celem tej metody jest wpływanie na dziecko w taki sposób, aby radziło sobie lepiej z rozwiązywaniem problemów.

  Co rozwijamy?
  – rozpoznawanie i zaspokajanie własnych potrzeb,
  – umiejętność dobrego współżycia z innymi.

  Elementy programu promocji zdrowia psychicznego dla dzieci „Przyjaciele Zippiego”

  Program „Przyjaciele Zippiego” jest skonstruowany w taki sposób, aby zachęcał dzieci do zastanowienia się nad sobą i wymyślania własnych rozwiązań problemów.

  Pomagamy:
  – nazywać własne uczucia,
  – nawiązywać i utrzymywać przyjaźnie,
  – adoptować się do nowych sytuacji.

  Elementy „Odimiennej metody czytania”

  Metoda polega na wprowadzeniu dziecka w świat słów na zasadzie zabaw i gier przy wykorzystaniu imienia dziecka. Przedszkolak, przez własne imię, z którym się utożsamia, rozbudza swoje zainteresowania pisaniem i czytaniem. Dzieci nauczane tą metodą potrafią nie tylko odczytywać własne imię, ale i wiele innych wyrazów i zdań.
  W Liwenie dzieci mają swoje imienne wizytówki przyklejone do krzesełek, a także przy własnych półeczkach w sali oraz szatni.

 • Programy autorskie nauczycieli Liweny

  Nasi nauczyciele wzbogacają swój warsztat pracy przygotowując i wykorzystując własne programy zorientowane na różnorodne obszary potrzeb i zainteresowań dzieci.
  Program profilaktyczny „Halo-halo, tu pogotowie ratunkowe”

  Głównym celem programu jest kształtowanie u dzieci potrzeby i umiejętności dbania o własne zdrowie i bezpieczeństwo . W naszym przedszkolu promocja zdrowia jest powiązana z instytucjami, które służą merytoryczną wiedzą i wzbogacają program o przeprowadzanie pogadanek, prelekcji dla rodziców i dzieci na tematy zdrowotne, wizyty w gabinetach lekarskich. Wychodząc naprzeciw problemowi, jakim jest niska aktywność ruchowa, poprzez program: „Halo-halo …” wdrażamy dodatkowe zabawy i zajęcia ruchowe, takie jak: „Przedszkoliada”, „Aikido”, udział w dziecięcych Olimpiadach Sportowych.

  Program muzyczny „Orkiestra Małego Muzyka”

  Priorytetem programu jest rozwijanie zdolności muzycznych i muzykalności naszych przedszkolaków. Programem są objęte dzieci, które przejawiają chęć do swobodnego muzykowania oraz dzieci z predyspozycjami do uzdolnień muzycznych. Dostępne w wybranej sali przedszkolnej instrumenty perkusyjne Orffa: metalofony i ksylofony, dzwonki melodyczne, bębny i bongosy, pozwalają nam na stworzenie z dziećmi prawdziwej orkiestry. Dzięki wspólnej zabawie z muzyką mamy okazję prezentować dziecięcą orkiestrę na scenie Liweny, w Państwowej Szkole Muzycznej, w Pałacu Młodzieży, a nawet w Filharmonii Szczecińskiej.

  Program badawczy „Czym skorupka za młodu nasiąknie... eksperymenty i doświadczenia w przedszkolu”.

  Program dostarcza dzieciom niezliczonej ilości nowych przeżyć związanych z odkrywaniem właściwości rzeczy i zjawisk. Eksperymenty są realizowane we wszystkich grupach wiekowych i dostosowane są do możliwości rozwojowych dzieci. Doświadczenia przeprowadzamy w salach przedszkolnych, w ogrodzie, a także podczas licznych wycieczek. W toku zabaw badawczych dzieci są pobudzone do działania, stwarzamy sytuacje sprzyjające działalności badawczej, w taki sposób, aby dzieci zaciekawiać i prowokować do odkrywania.

  Program plastyczny „Dekoracje z rąk dziecięcych”

  W odpowiedzi na dziecięce zainteresowania i predyspozycje plastyczne, nasz program pozwala rozwijać dziecięcą zdolność do kreatywności i twórczości. Działalność plastyczna dzieci jest wykorzystywana do tworzenia dekoracji wewnątrzprzedszkolnej oraz do wykonywania upominków dla gości przedszkola. Program stanowi naturalny sposób odkrywania małych talentów i uzdolnień plastycznych. Dziecięce wytwory są również narzędziem do obserwacji dzieci; twórczość plastyczna stanowi istotną rolę w terapii, ponieważ poprzez zdefiniowanie problemu obrazem można skutecznie dziecku pomóc. Programem są objęte dzieci z całego przedszkola, dostosowując techniki pracy i zabawy do wieku i możliwości rozwojowych dzieci.

Strona używa cookies. Dowiedz się więcej o polityce prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close