• Programy - Nauka przez zabawę

  Korzystamy z wielu programów i metod, które ułatwiają dziecku zrozumienie otaczającego świata. Jednym z naszych celów jest bardzo dobre przygotowanie dzieci do obowiązków szkolnych. Proces ten rozpoczynamy już od grup najmłodszych.
 • Program Dziecięcej Matematyki

  Liwena opiera się na wieloletniej współpracy z prof. Edytą Gruszczyk- Kolczyńską, która wspiera nas i podpowiada, jak najlepiej realizować i wzbogacać napisany przez nią program Dziecięcej Matematyki. Dlatego też edukacja matematyczna jest wtopiona w osobiste doświadczenia i działania dziecka; nasze przedszkolaki poprzez ruch i zabawę rozwijają procesy intelektualne, od których zależy sukces w uczeniu się matematyki.

  Co rozwijamy?
  – orientację przestrzenną,
  – umiejętności liczenia, mierzenia, ważenia,
  – rozpoznawanie figur geometrycznych,
  – logiczne myślenie,
  – pamięć długotrwałą.

  Elementy Programu Glottodydaktyki prof. B. Rocławskiego

  Przygotowanie do czytania i pisania rozpoczynamy już od pierwszych dni pobytu w przedszkolu, nie traktując tego jako poważną naukę, ale jak wesołą wspólną zabawę „buzią i językiem”, dającą jednak ważne efekty. Pierwszym naszym zadaniem w metodzie glottodydaktycznej jest rozwój narządów mowy i ćwiczenia oddechowe (zabawy logopedyczne). Dzieci starsze otrzymują do zabawy zestaw klocków LOGO z literami w 4 wariantach: duże i małe pisane oraz duże i małe drukowane. Program glottodydaktyki pozwala nam pomału wprowadzać dzieci w trudny i nieznany świat dźwięków, liter, reguł ortofonicznych, które w przyszłej karierze szkolnej pozwolą na odniesienie sukcesu.

  Co rozwijamy?
  – umiejętność syntezy wyrazów,
  – znajomość nowej głoski i łączenie jej z wzorem graficznym,
  – sprawność manualną i grafomotoryczną.

  Dodatkowe metody wzbogacające wspólne zabawy i zajęcia

  – Kinezjologia Edukacyjna – gimnastyka mózgu,
  – Metoda Klanza – pedagogika zabawy,
  – Gimnastyka buzi i języka – usprawnianie mowy dziecka.

 • Elementy programu wychowawczo-profilaktyczny „Spójrz inaczej”

  Program uczy nasze dzieci rozumienia siebie i innych. Celem tej metody jest wpływanie na dziecko w taki sposób, aby radziło sobie lepiej z rozwiązywaniem problemów.

  Co rozwijamy?
  – rozpoznawanie i zaspokajanie własnych potrzeb,
  – umiejętność dobrego współżycia z innymi.

  Elementy programu promocji zdrowia psychicznego dla dzieci „Przyjaciele Zippiego”

  Program „Przyjaciele Zippiego” jest skonstruowany w taki sposób, aby zachęcał dzieci do zastanowienia się nad sobą i wymyślania własnych rozwiązań problemów.

  Pomagamy:
  – nazywać własne uczucia,
  – nawiązywać i utrzymywać przyjaźnie,
  – adoptować się do nowych sytuacji.

  Elementy „Odimiennej metody czytania”

  Metoda polega na wprowadzeniu dziecka w świat słów na zasadzie zabaw i gier przy wykorzystaniu imienia dziecka. Przedszkolak, przez własne imię, z którym się utożsamia, rozbudza swoje zainteresowania pisaniem i czytaniem. Dzieci nauczane tą metodą potrafią nie tylko odczytywać własne imię, ale i wiele innych wyrazów i zdań.
  W Liwenie dzieci mają swoje imienne wizytówki przyklejone do krzesełek, a także przy własnych półeczkach w sali oraz szatni.

 • Programy autorskie nauczycieli Liweny

  Nasi nauczyciele wzbogacają swój warsztat pracy przygotowując i wykorzystując własne programy zorientowane na różnorodne obszary potrzeb i zainteresowań dzieci.
  Program profilaktyczny „Halo-halo, tu pogotowie ratunkowe”

  Głównym celem programu jest kształtowanie u dzieci potrzeby i umiejętności dbania o własne zdrowie i bezpieczeństwo . W naszym przedszkolu promocja zdrowia jest powiązana z instytucjami, które służą merytoryczną wiedzą i wzbogacają program o przeprowadzanie pogadanek, prelekcji dla rodziców i dzieci na tematy zdrowotne, wizyty w gabinetach lekarskich. Wychodząc naprzeciw problemowi, jakim jest niska aktywność ruchowa, poprzez program: „Halo-halo …” wdrażamy dodatkowe zabawy i zajęcia ruchowe, takie jak: „Przedszkoliada”, „Aikido”, udział w dziecięcych Olimpiadach Sportowych.

  Program muzyczny „Orkiestra Małego Muzyka”

  Priorytetem programu jest rozwijanie zdolności muzycznych i muzykalności naszych przedszkolaków. Programem są objęte dzieci, które przejawiają chęć do swobodnego muzykowania oraz dzieci z predyspozycjami do uzdolnień muzycznych. Dostępne w wybranej sali przedszkolnej instrumenty perkusyjne Orffa: metalofony i ksylofony, dzwonki melodyczne, bębny i bongosy, pozwalają nam na stworzenie z dziećmi prawdziwej orkiestry. Dzięki wspólnej zabawie z muzyką mamy okazję prezentować dziecięcą orkiestrę na scenie Liweny, w Państwowej Szkole Muzycznej, w Pałacu Młodzieży, a nawet w Filharmonii Szczecińskiej.

  Program badawczy „Czym skorupka za młodu nasiąknie... eksperymenty i doświadczenia w przedszkolu”.

  Program dostarcza dzieciom niezliczonej ilości nowych przeżyć związanych z odkrywaniem właściwości rzeczy i zjawisk. Eksperymenty są realizowane we wszystkich grupach wiekowych i dostosowane są do możliwości rozwojowych dzieci. Doświadczenia przeprowadzamy w salach przedszkolnych, w ogrodzie, a także podczas licznych wycieczek. W toku zabaw badawczych dzieci są pobudzone do działania, stwarzamy sytuacje sprzyjające działalności badawczej, w taki sposób, aby dzieci zaciekawiać i prowokować do odkrywania.

  Program plastyczny „Dekoracje z rąk dziecięcych”

  W odpowiedzi na dziecięce zainteresowania i predyspozycje plastyczne, nasz program pozwala rozwijać dziecięcą zdolność do kreatywności i twórczości. Działalność plastyczna dzieci jest wykorzystywana do tworzenia dekoracji wewnątrzprzedszkolnej oraz do wykonywania upominków dla gości przedszkola. Program stanowi naturalny sposób odkrywania małych talentów i uzdolnień plastycznych. Dziecięce wytwory są również narzędziem do obserwacji dzieci; twórczość plastyczna stanowi istotną rolę w terapii, ponieważ poprzez zdefiniowanie problemu obrazem można skutecznie dziecku pomóc. Programem są objęte dzieci z całego przedszkola, dostosowując techniki pracy i zabawy do wieku i możliwości rozwojowych dzieci.